5 bài tập yoga cho bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ chữa mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ

1. Tư thế cánh bướm (thực hiện khoảng 3-5 lần)
2. Tư thế chiếc lá (thực hiện khoảng 3-5 lần)
3. Tư thế mở ngực (thực hiện khoảng 3-5 lần)
4. Tư thế nằm nghiêng (thực hiện khoảng 3-5 lần trong 5-10 nhịp thở)
5. Tư thế thiền(thực hiện khoảng 3-5 lần trong 5-10 nhịp thở)

Nguồn: www.youtube.com/watch?v=jDMOgf8STgI

Please follow and like us:
0